От днес – 7 декември, Българската народна банка пуска в обращение новата разменна монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г. Банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г., ще продължат да бъдат законно платежно средство едновременно с новата разменна монета от 2 лева, посочват от БНБ.

На лицевата й страна в центъра на вътрешния кръг е обозначена номиналната стойност с цифрата “2”, набраздена с линии. По периферията са изобразени графични елементи от пресечени линии, разположени и във вътрешния кръг, и по външния пръстен, посочват от държавната финансова институция.

В долната част на монетата е изписан текстът “ЛЕВA” като буквите започват от външния пръстен и навлизат във вътрешния кръг, а годината на емисията “2015” е разположена върху външния пръстен, вдясно от текста “ЛЕВA”.

 

На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е разположен стилизиран образ на Паисий Хилендарски и са изписани годините “1722-1773”, а върху външния пръстен –

http://inews.bg

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail