Ползи от хокея на лед, рискове и тенденции свързани с хазартната зависимост

 

Българска федерация хокей на лед реализира проект „Хокей VS Хазарт“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта  насочен  към социално-отговорно поведение и превенция на  зависимостите на свързани с хазартни игри (онлайн и офлайн) от гр. София, чрез широка информационна кампания, дискусия между заинтересовани лица и насърчаване към физическа активност, с цел подобряване качеството и средата им на живот.

Проектът има за цел да информира широката общественост за ползите от практикуването на вид спорт, рисковете и негативните тенденции свързани с хазартната зависимост.

Рисковете свързани с хазартната зависимост

 

Хазартна зависимост е утвърдена необходимост за правене на залози с цел печалба или постигане на преимущество. Според международната квалификация за болести и свързани здравословни проблеми ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems), заедно с трихотоломания, клептомания и пиромания) се разглеждат като ненормални привички с кодово название.

Характеризира се с това, че поетият риск постоянно се увеличава и контролът върху поведението се губи. Зависимите претърпяват огромни финансови загуби (придружени с изненада). Липсва всякакво осъзнаване на собственото състояние.

При наличието на определени характеристики за участие в хазарт, медицината приема съществуването на психично разстройство. При зависимите от хазарт, по-често в сравнение с останалото население, се откриват и други психични заболявания. Както и при химичните зависимости, съществуват форми на лечение, при които се комбинират различни методи на медицината и психологията. Подобно на лечението на алкохолната зависимост, и тук за поддържане на постигнатото успех имат клубовете на анонимните зависими към хазарт.

Хазартната зависимост е свързана с дезадаптивно поведение, толеранс, абстинентни симптоми. За да бъде определен един човек като хазартно зависим, според последната класификация на Американската психиатрична асоциация, той трябва да отговаря на най-малко четири от следните критерии:

  1. Все повече се увеличава времето, отделяно за мисли за минали игри; за бъдещи игри; в изучаване на системи, обещаващи печалба; в набавяне на пари за игра.
  2. Играе се с все повече пари, в стремежа да се постигне желаното удоволствие.
  3. Опитите за ограничаване или спиране на играта водят до неспокойствие и раздразнителност.
  4. Играта е начин за бягство от житейските проблеми или непоносими емоционални състояния.
  5. След загуба на пари, играчът бързо се връща към играта, за да си възвърне загубеното.
  6. Играчът лъже семейството, работодателя, приятелите си, за да скрие степента на въвлеченост в играта.
  7. Играчът извършва незаконни дейности, измами, кражби, за да финансира играта.
  8. Играчът губи значими връзки: брак, образование, работа, кариера, заради хазарта.

Играчът се нуждае от друг индивид, който да го подпомага финансово, за участие в хазарт

 

 viber_image_2020-07-30_18-16-58

къде да потърся помощ?

 

Редица институции в България подпомагат младежи и други страдащи от зависимости, като допълнителна информация може да намерите :

При наркотици и опиати:  Стратегията на ЕС за борба с наркотиците (2013—2020 г.) и НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С НАРКОТИЦИТЕ 2014-2018 г., Дирекция ”Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества” в Министерството на здравеопазването, Национален център по наркомании към Министерство на Здравеопазването

При хазартни зависимости: Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта,

При неконтролирана агресия и насилие:  Допълнителна информация може да бъде намерена в страниците на Министерство на образованието и науката, както и в страниците на доклад МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и асоциирани партньори : Министерството на образованието и науката с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Националната мрежа за децата, Фондация „Асоциация Анимус”, Асоциация „Родители”, Сдружение „Дете и пространство” и УНИЦЕФ България.

 

При здравословни проблеми: Министерство на младежта и спорта има водеща роля в управлението и развитието на спорта и младежката среда, както и осъществяването на диалог между спортни организации и участници в инициативи.

 

 

 

 

Проект “Хокей Vs Хазарт“ (Проект НПИМД-Н2-Т1-036) на Сдружение „Българска федерация по хокей на лед“ с вх. 09-00-1927/16.03.2020г, Направление 2, договор : 25-00-46/25.06.2020 г се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail